Afgestudeerd Master (5 jaar) en MasterPlus (6 jaar)

Masters 2018

MastersPlus 2017

 

Liesbeth Veenhof  

Yvonne Prinsen 

Jia Bei Le

Masters De Foudgumse School 2017

Masters met de MasterPlusopleiding van De Foudgumse School:
Liesbeth Veenhof (2017)
Jia Bei Le*  (2017)
Yvonne Prinsen (2017)

Masters De Foudgumse School  (5-jarige Masteropleiding):
Aukje de Haan (2018)
Kim Stabin (2018)
Marjan Raven (2018)
Wya Geerligs (2017)
Denise Visser (2017)
Alette de Groot (2017)

Liesbeth Veenhof (2016)
Yvonne Prinsen(2016)
Jia Bei Le (2015)

* Afgerond met uitzondering van kunstfilosofie