Opleiding

22-05-23 De Foudgumse School heeft op 22-05-2023 de audit van het CRKBO met goed gevolg doorstaan en staat de komende vier jaar weer geregistreerd in het CRKBO register!

10 jaar De Foudgumse School in de Leeuwarder Courant van 6 juli 2020!

 10 jaar De Foudgumse School in weekblad Actief!

Hoe schilder je de weerspiegeling van een boot op het water?

  • Hoe schilder je de plooien in iemands jas als hij zit?
  • Hoe schilder je de rug van iemand die bukt?
  • Hoe schilder je een krachtig portret?
  • Hoe schilder je zeggingskracht?

Techniek: daar begint het mee!

De Foudgumse School, de kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst, biedt voor studenten een vijfjarige vakopleiding aan.

De driejarige basisopleiding en de tweejarige Mastersopleiding voor vakstudenten beeldende kunst. Eventueel aangevuld met de opleiding MasterPlus 6e jaar.

Basisopleiding 1e jaar
Op grond van de resultaten van het motivering/toelatingsgesprek, kan de student worden toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn is het niet mogelijk de opleiding aan De Foudgumse School te volgen.
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen

Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur
lesgeld € 2.095,-

Basisopleiding 2e jaar
Op grond van de resultaten in het 1e jaar wordt de student tot het 2e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet. Dit wordt tijdig aangegeven tijdens de tweejaarlijkse evaluatiegesprekken.
1 dag per week 30 dagen*
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.
lesgeld € 2.095,-

Basisopleiding 3e jaar
Op grond van de resultaten in het 2e jaar wordt de student tot het 3e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie aan De Foudgumse School niet worden voortgezet. In december en februari/maart van het 3e schooljaar krijgt de student een examenadvies.
1 dag per week 30 dagen*
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.
lesgeld € 2.095,-

* 30 dagen of 60 dagdelen
1) 10:00-12:30 uur
2) 13:30-17:00 uur

Master
De complete opleiding aan De Foudgumse School duurt vijf jaar.
Drie jaar Basisopleiding en, na het 1e examen na drie jaar, met goed gevolg te hebben afgelegd, kun je wel/niet toestemming krijgen om de masterclass van twee jaar te volgen.
Op grond van de resultaten in het 5e jaar van de opleiding wordt in november / december door een commissie bestaande uit de vaste docent en artistiek directeur, de zakelijk directeur en enkele gastdocenten bekeken of de student in aanmerking komt voor het Foudgumse School Master-examen.

Master
Twee jaar 1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen, 10.00 – 17.00 uur.
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.
lesgeld € 2.095,-

Vrij Atelier De Foudgumse School
Speciaal voor Masterstudenten.
Op donderdag van 10:30-16:00 uur.
Vaste vakdocenten: Peter B. van Houten en Cees Booij
lesgeld € 1.8.00,- per 30 lesdagen ook 15 atelierdagen € 900,- zie lesgeld.

Kennismaking met De Foudgumse School
lesgeld € 395,- op 10 zaterdagen van 9:30-12:00 uur.
Je kunt je voor de 10 zaterdaglessen opgeven zonder toelating/motivatiegesprek. Heb je na deze lessen belangstelling voor de opleiding aan De Foudgumse School, de kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst? Geef je dan op voor het toelating/motivatiegesprek.

Thuisstudie
Gemiddeld 1 tot 2 dagen per week.

Toelating
Van de vakstudenten wordt al een zekere bekwaamheid en kennis van zaken verwacht en uiteraard de nodige gedrevenheid. De opleiding heeft een H.B.O. denkniveau.
Maximaal 10 studenten per groep zodat iedere student individuele begeleiding en een persoonlijke benadering kan verwachten.
De kosten voor het toelatingsgesprek (ongeveer 45 minuten) zijn € 75,-.
Vooraf over te maken op NL96RABO0307850331 t.n.v. Peter van Houten, Foudgum

Lessen
Compositie / Techniek / Waarneming
Stilleven / Portret / Landschap
Kunstbeschouwing / kunstfilosofie / Werkbespreking / Anatomie en Model/
Materiaalkennis
Vanaf het 3e jaar is de student in staat om op de juiste manier foto’s en ander P.R. materiaal aan te leveren.

EXAMENEISEN
Kunstfilosofie

Kennis: Student heeft kennis van verschillende elementaire esthetische theorieën en hun verband met filosofische posities en hun ontwikkeling door de geschiedenis.Vaardigheden: Student kan zijn eigen positie als kunstenaar en zijn werk (en dat van anderen) analyseren en duiden in termen van deze esthetische en filosofische posities. In het derde jaar, voor 1 mei, levert de student een A4 kunstfilosofie in. Dit essay wordt beoordeeld door vakfilosoof van De Foudgumse School Prof. dr. Pieter Adriaans.Houding: Is bereid kritisch over eigen werk en dat van anderen te reflecteren en daar op basis van inhoudelijke argumenten, met respect voor de ander, een dialoog over aan te gaan.

Kunstgeschiedenis
Globale kennis van de kunstgeschiedenis.

Anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis
De student toont in zijn/haar werk kennis van anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis.

Examen
Het examen wordt afgenomen door de vaste docent Peter B. van Houten (artistiek directeur), Dinie Goedhart (zakelijk directeur) en drie gerenommeerde gastdocenten. De student toont minimaal 8 werken die in overleg zijn uitgezocht. Aan het examen zijn kosten verbonden. Voor 2025 is dit € 85,-. Te voldoen 14 dagen voor het examen. Studenten van De Foudgumse School die gezakt zijn voor de driejarige opleiding kunnen zich éénmaal opnieuw inschrijven voor het derde schooljaar en na het schooljaar opnieuw examen afleggen.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Examententoonstelling
Van studenten die meewerken aan de examententoonstelling wordt in overleg met de student door de artistiek directeur, de zakelijk directeur met enkele gastdocenten werk voor de examententoonstelling uitgezocht.

De Foudgumse School hanteert een verticale groepsopbouw met maximaal 10 studenten per klas.

Geen lessen in de schoolvakanties! In de coronatijd kunnen lessen uitvallen. Er wordt dan zoveel mogelijk digitaal les gegeven. Meestal via ZOOM of WhatsApp.
Zie ook de richtlijnen van het ministerie van O.C.W. en het (tijdelijke) rooster.

Meer informatie? Stuur een mailtje aan: mail@defoudgumseschool.nl
of telefoon: 0519-296219/0621856006

De Foudgumse School staat geregistreerd in het CRKBO register
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en is daardoor
vrijgesteld van BTW.