Nieuws

13-08-2020

In verband met corona start De Foudgumse School in september met nog kleinere klassen (8 of 9 studenten). Je kunt je niet meer inschrijven voor een toelating/motivatiegesprek voor schooljaar 2020-2021.

Als de richtlijnen van het RIVM of GGD Fryslân in verband met Covid 19 veranderen dan volgt een aangepast programma. Bijvoorbeeld door het uitstellen van de lessen, doormiddel van videobellen of lessen om de veertien dagen met nog minder studenten. Uitgevallen lessen worden later ingehaald.
Bij corona gerelateerde klachten blijf je natuurlijk thuis. Wel ontvang je via de klassen-app. het huiswerk.

12-08-20
Zomeracademie 2021 bijgewerkt!

06-07-20

10 jaar De Foudgumse School in de Leeuwarder Courant van 6 juli 2020

10 jaar De Foudgumse School in weekblad Actief!

8 juni 2020
Een mooie zomeracademie met een masterclasses ‘schilderen met pastel’ door Dinie Boogaart, ‘Vrij werk’ Niels Smits van Burgst, ‘Aquarel’ Peter B van Houten en ‘Perspectief’ door Cees Booij.

16-06-20
Voor de periode tussen 16 juni en 25 juli hebben studenten uit het afgelopen jaar zich kunnen inschrijven voor een een aantal ‘mooi weer’ lessen.

De openingstelling van de jubileumtentoonstellingen De Foudgumse School 2010-2020 is op 1 juni 2020 in Museum Dokkum en Museum ‘t Fiskerhúske. Voor adressen zie tentoonstellingen.

23-03-2020
Vanwege de coronacrisis geeft De Foudgumse School tot 1 juni uitsluitend lessen via internet. Dit zijn individuele lessen.
De studenten kunnen het werk digitaal laten beoordelen en door middel van internetbellen studieadvies ontvangen. 

De examens zijn uitgesteld naar december 2020.

07-01-2020 Lesgeld 2020-2021 is niet verhoogd!

07-01-2020 Gedeeltelijke aanbetaling voor 1 juli (in 2020 voor 1 augustus) van €300,- van het lesgeld. Zie veranderde algemene voorwaarden 07-02-2020. 

22-23 oktober 2019 Website aangepast met een Eregalerij!

12 oktober 10:00-16:00 uur Masterclass (vrij werk) Niels Smits van Burgst! 

16-09-19 De Algemene voorwaarden zijn per 16 september aangepast. Zie algemene voorwaarden.

4 oktober 2019 13:30-15:30 uur les algemene PR door Melda Wibawa

12 oktober 10:00-16:00 uur masterclass ‘ Vrij werk’ Niels Smits van Burgst en bekijk de zomeracademie voor nog meer extra masterclasses!

16 en 18 oktober geeft Pieter Adriaans (Azoren) 13:00-16:30 uur masterclass kunstfilosofie.

10-08-19
Zomeracademie 2020 is bekend, zie zomeracademie!

09-08-19
Nog slechts 1 plaats op woensdag voor de opleiding aan De Foudgumse School!

Uitreiking getuigschriften in Galerie Peter Leen XL. John Boosman, Hetty Combs (3eJaar), Monique vd Wal (3eJaar), Marjan de Jonge (Master 5e jaar), Jaap Veenhouwer (3eJaar), Dinie Goedhart, Peter B. van Houten, Evelien v Veen (3eJaar), Angelien Coco Martin (3eJaar), Cees Booij, Melda Wibawa (Master 5e jaar, Cum Laude geslaagd), Peter Leen, (achter) Yteke vd Wal (Master 5e jaar), Nynke Landman (Master 3e jaar), Ella Detmar (3eJaar)

Uitreiking getuigschriften in Galerie Peter Leen XL. John Boosman, Hetty Combs (3eJaar), Monique vd Wal (3eJaar), Marjan de Jonge (Master 5e jaar), Jaap Veenhouwer (3eJaar), Dinie Goedhart, Peter B. van Houten, Evelien v Veen (3eJaar), Angelien Coco Martin (3eJaar), Cees Booij, Melda Wibawa (Master 5e jaar, Cum Laude geslaagd), Peter Leen, (achter) Yteke vd Wal (Master 5e jaar), Nynke Landman (3e jaar), Ella Detmar (3eJaar)

05-06-19
Volgend jaar (2020) is de jubileumtentoonstelling met werk van docenten en 3, 4, 5, en 6e jaar studenten van De Foudgumse School in Museum Noard East Fryslân in Dokkum!

Dit jaar is opening op 30 juni 14:30 uur in Galerie Peter Leen XL Breukelen. De tentoonstelling van De Foudgumse School is tot eind juli in Breukelen te bezichtigen.

Uitnodiging tentoonstelling De Foudgumse School in Galerie Peter Leen XL 2019

03-06-19
Uitslag examens? Zie bij geslaagd!
Uitreiking getuigschriften 2019 in Galerie Peter Leen X L in Breukelen.

28-04-19
Melda Wibawa (5e jaar Masterstudent aan De Foudgumse School) is een van de drie prijswinnaars van de wedstrijd ‘Verhalen in het landschap’. Melda, Martina en Johannes gefeliciteerd!

Prijsuitreiking aan Melda Wibawa

27-04-2019
3 juli ‘Wad schilderen’
Masterclass door kleurspecialist Ben Rikken ‘Wad schilderen’.
Plan A we schilderen bij het wad.
Plan B bij teveel wind schilderen we in de tuin van De Foudgumse School.
Plan C bij wind en regen gaan we naar het ruime atelier van
De Foudgumse School.

12-04-19
Uitslag enquete van 10, 11 en 12 april 2019   Enquête 2019 website

20-05-2019

Jaarboek De Foudgumse School 2019. Samengesteld en bewerkt door Melda Wibawa-Leeuwarden. Ontwerp Britt Möricke-Den Haag. Uitgegeven door De Foudgumse School-Foudgum. Drukkerij !mpressed-Pijnacker, extra stevig gelijmd!
€ 17,50 (voor studenten en oud-studenten), niet studenten € 20,- excl. € 3,50 verzendkosten. Van af nu leverbaar. bestellen: mail@defoudgumseschool.nl

Schildermaterialen en technieken voor olieverf. Samengesteld en bewerkt door Cees Booij-Dokkum. Ontwerp Britt Möricke-Den Haag. uitgegeven door De Foudgumse School-Foudgum. Drukkerij !mpressed-Pijnacker. Bestellen: mail@defoudgumseschool.nl € 24,95 excl. verzendkosten.

Zaterdag 30 maart Masterclass Niels Smits van Burgst.
Opgave: mail@defoudgumseschool.nl

Zaterdag 6 april masterclass Dinie Boogaart (vol)

3 juli Masterclass Ben Rikken ‘Wad schilderen’ bij slecht weer in het atelier. Opgave: mail@defoudgumseschool.nl

17-11-18
Op 12-11-18 overleed geheel onverwacht onze 4e jaar student Rob van Duren. Op 17 november namen we afscheid van hem. We wensen zijn vrouw en familie veel sterkte met dit grote verlies.
We zullen Rob missen.

01-11-18
Zaterdag 30 maart gaf Niels Smits van Burgst een masterclass ‘Naakt”

Melda Wibawa, student 5e jaar is, samen met 15 andere beeldende kunstenaars, met dit schilderij uitgekozen voor masterclasses gegeven door 5 beeldend kunstenaars van het project ‘Verhalen in het landschap'. De werken komen te hangen op de groepsexpositie van Open Stal 2019. Uit die 15 schilderijen worden 2 schilderijen gekozen voor de solo-expositie Open Stal 2019.

Melda Wibawa

Het maximum aantal studenten voor 2018-2019 is bereikt. Je kunt je wel opgeven voor een toelating/motivatiegesprek voor de opleiding in
2019-2010.

Masterclass Dinie Boogaart is vol!

17-09-2018
Masterclass pastel Dinie Boogaart. 3 november 10:00-16:00 uur.

31-08-18
Materiaalboek Cees Booij
Over enkele maanden komt het materiaalboek van Cees Booij, speciaal geschreven voor studenten en oud-studenten van De Foudgumse School.

05-06-2018

02-06-2018
Jaarboekje 2018
Bestellen: mail@defoudgumseschool.nl
Prijs € 17,50, (inclusief verzending binnenland € 22,00, buitenland € 27,00).

24-05-2018
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

U heeft in het verleden belangstelling voor De Foudgumse School en/of Flauto Nuovo getoond en we willen u ook graag na 25 mei op de hoogte houden van de opleiding, extra masterclasses, tentoonstellingen en de zomeracademie van De Foudgumse School of concerten van Flauto Nuovo.
Uw persoonlijke gegevens blijven we alleen gebruiken voor het versturen van nieuws over De Foudgumse School en wij zullen deze nooit aan derden bekend maken.

Aangepast privacybeleid.

De Foudgumse School respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de informatie en andere betrokkenen en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt.

Dit bericht ontvangt u ter informatie. U blijft ons nieuws ontvangen maar u kunt uzelf te allen tijde uitschrijven via de link mail@defoudgumseschool.nl meer informatie vindt u binnenkort op deze site.

Tentoonstelling  flyer achterkant flyer voorkant
vanaf 01-07-18
Werk van (gast)docenten, 3e, 4e, 5e en 6e jaar studenten in Museum Opsterlân-Gorredijk.

04-04-18

Jia Bei Le, oud-student MasterPlus

13-03-18
Agenda toegevoegd en website bijgewerkt.

11-03-2018
In 2019 exposeert De Foudgumse School in Galerie Peter Leen XL, Breukelen!

10-03-2018
De website is verder uitgebreid met werk van docenten en studenten.

26-02-18
De website is bijgewerkt met nieuw werk van studenten.

Uitreiking getuigschriften aan Jia Bei Le, Liesbeth Veenhof, Alette de Groot, Denise Visser, Marjan de Jonge, Aukje Tiesinga, Melda Wibawa, Wya Geerligs, Yvonne Prinsen en Marijke Snoek konden niet aanwezig zijn.

Uitreiking getuigschriften aan Jia Bei Le, Liesbeth Veenhof, Alette de Groot, Denise Visser, Marjan de Jonge, Aukje Tiesinga en Melda Wibawa. Muzikale medewerking door leerlingen van Flauto Nuovo. Links: Drs Ihno Dragt en Cees Booij

2017. Tentoonstelling werk 3e, 4e, 5e jaar studenten, afgestudeerde Masterstudenten (6e jaar) en docenten van De Foudgumse School in Museum MøhlmannAppingedam, onafhankelijk museum voor kunst die wat voorstelt.

Wim Noordhoek schreef over de bundel gedichten door Martin Reints:
Het langzame kijken
Met elke stap die je zet verandert de wereld. Met elke oogknipper. Wat daar bij komt is hoe vlug of langzaam je gaat en kijkt. Daarover schrijft Martin Reints in zijn nieuwe bundel Wildcamera.
Kijken zonder te bewegen kan niet. Is een fictie van de schilderkunst, waar die beweging soms wel wordt gesuggereerd, maar toch meestal het omgekeerde gebeurt: de schilder schept een onbestaanbare, stilstaande wereld. Hallucinerend. Ik lees ‘Het langzame kijken van Peter B. van Houten‘, de schilder:
‘De snelle waarneming/ van de vlekken om hem heen:
in een afremmende trein, in een rijdende auto,/ in de keuken op weg naar de gang
en het trage kijken tussen de vlekken door:/ vanuit de rijdende auto naar een tankstation in de verte/ of naar de verkeerslichten of naar de richtingborden bij een kruispunt
terwijl je langs de keukentafel loopt naar een hand die een glas pakt
vanuit de steeds langzamer rijdende trein/ naar een schip op een rivier
bij iedere beweging de beslissing waarnaar te kijken/ en waarover na te denken, met ons apenbrein
dat een plan maakt:/ morgenochtend verderop rustig vijgen eten
nu in deze vlekkerige boom op de route snel/ een nest bouwen voor de nacht.’

11-02-17

05-06-2018
Examens 2018

11-11-13 Gevonden een filmpje uit 2007. Visuele autobiografie Portret Van Houten in het gemeentehuis te Dokkum. Les 15 februari


* Gastdocent Marcel Duran geeft uitleg aan studenten van De Foudgumse School


* Rein Pol over het werk van Peter B. van Houten (vanaf 10.45 minuten)

De Foudgumse School staat geregistreerd in het CRKBO 
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

crkbo