Nieuws

10-01-2019

Het boekje ‘Schildermaterialen en technieken voor olieverf’ is nu te bestellen!

Samengesteld en bewerkt door Cees Booij-Dokkum. Ontwerp Britt Möricke-Den Haag. uitgegeven door De Foudgumse School-Foudgum. Drukkerij !mpressed-Pijnacker. Bestellen: mail@defoudgumseschool.nl € 24,95 excl. verzendkosten.04-12-18
Evaluatiegesprekken 5, 6 en 7 december

09-01-2019

Masterclass Niels Smits van Burgst

zaterdag 30 maart 2019 10:00-16:00 uur

Kosten 80 euro incl. soep, thee, koffie.

Opgave: mail@defoudgumseschool.nl

17-11-18
Op 12-11-18 overleed geheel onverwacht onze 4e jaar student Rob van Duren. Op 17 november namen we afscheid van hem. We wensen zijn vrouw en familie veel sterkte met dit grote verlies.
We zullen Rob missen.

01-11-18
Zaterdag 30 maart gaf Niels Smits van Burgst een masterclass ‘Naakt”

Melda Wibawa, student 5e jaar is, samen met 15 andere beeldende kunstenaars, met dit schilderij uitgekozen voor masterclasses gegeven door 5 beeldend kunstenaars van het project ‘Verhalen in het landschap'. De werken komen te hangen op de groepsexpositie van Open Stal 2019. Uit die 15 schilderijen worden 2 schilderijen gekozen voor de solo-expositie Open Stal 2019.

Melda Wibawa

Het maximum aantal studenten voor 2018-2019 is bereikt. Je kunt je wel opgeven voor een toelating/motivatiegesprek voor de opleiding in
2019-2010.

Masterclass Dinie Boogaart is vol!

17-09-2018
Masterclass pastel Dinie Boogaart. 3 november 10:00-16:00 uur.

31-08-18
Materiaalboek Cees Booij
Over enkele maanden komt het materiaalboek van Cees Booij, speciaal geschreven voor studenten en oud-studenten van De Foudgumse School.

05-06-2018

02-06-2018
Jaarboekje 2018
Trots presenteren we het nieuwe jaarboekje 2018!
Ontwerp: Britt Möricke-Den Haag. 76 pagina’s full color. Impressed Print-Pijnacker. Lettertype IBM plex mono en IBM Plex serif.
Commissie: Rob van Duren, Yteke vd Wal, Zwannie Slagter en Dinie Goedhart.
Bestellen: mail@defoudgumseschool.nl
Prijs € 17,50, (inclusief verzending binnenland € 22,00, buitenland € 27,00).

24-05-2018
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

U heeft in het verleden belangstelling voor De Foudgumse School en/of Flauto Nuovo getoond en we willen u ook graag na 25 mei op de hoogte houden van de opleiding, extra masterclasses, tentoonstellingen en de zomeracademie van De Foudgumse School of concerten van Flauto Nuovo.
Uw persoonlijke gegevens blijven we alleen gebruiken voor het versturen van nieuws over De Foudgumse School en wij zullen deze nooit aan derden bekend maken.

Aangepast privacybeleid.

De Foudgumse School respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de informatie en andere betrokkenen en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt.

Dit bericht ontvangt u ter informatie. U blijft ons nieuws ontvangen maar u kunt uzelf te allen tijde uitschrijven via de link mail@defoudgumseschool.nl meer informatie vindt u binnenkort op deze site.

Tentoonstelling  flyer achterkant flyer voorkant
vanaf 01-07-18
Werk van (gast)docenten, 3e, 4e, 5e en 6e jaar studenten in Museum Opsterlân-Gorredijk.

22-05-18
Het jaarboekje 2018 gaat naar de drukker!

De eerstvolgende toelating/motivatiegesprekken zijn begin juni. Meer info: zie aanmeldingsformulier.

13-05-18
Margreet Boonstra organiseert workshops op 25 mei, 9 juni, 14 juli en 6 oktober
Informatie bij: margreetboonstra@gmail.com

09-05-18
De flyer van de tentoonstelling in museum Opsterlân is klaar!
Komt eraan….

10-04-17
Je kunt je weer inschrijven voor een vrijblijvend toelating/motivatiegesprek!
Zie inschrijfformulier toelating/motivatiegesprek.

04-04-18

Jia Bei Le, oud-student MasterPlus

20-03-18
Download flyer Zomeracademie De Foudgumse School
DFS-Zomeracademie2018-WEB
Opgeven voor 20 april!

Zomeracademie De Foudgumse School met Niels Smits van Burgst (Rotterdam), Julio Diaz Rubio (Spanje) en Jorge Oraison

Zomeracademie De Foudgumse School

13-03-18
Agenda toegevoegd en website bijgewerkt.

11-03-2018
In 2019 exposeert De Foudgumse School in Galerie Peter Leen XL, Breukelen!

10-03-2018
De website is verder uitgebreid met werk van docenten en studenten.

26-02-18
De website is bijgewerkt met nieuw werk van studenten.

Uitreiking getuigschriften aan Jia Bei Le, Liesbeth Veenhof, Alette de Groot, Denise Visser, Marjan de Jonge, Aukje Tiesinga, Melda Wibawa, Wya Geerligs, Yvonne Prinsen en Marijke Snoek konden niet aanwezig zijn.

Uitreiking getuigschriften aan Jia Bei Le, Liesbeth Veenhof, Alette de Groot, Denise Visser, Marjan de Jonge, Aukje Tiesinga en Melda Wibawa. Muzikale medewerking door leerlingen van Flauto Nuovo. Links: Drs Ihno Dragt en Cees Booij

2017. Tentoonstelling werk 3e, 4e, 5e jaar studenten, afgestudeerde Masterstudenten (6e jaar) en docenten van De Foudgumse School in Museum MøhlmannAppingedam, onafhankelijk museum voor kunst die wat voorstelt.

Wim Noordhoek schreef over de bundel gedichten door Martin Reints:
Het langzame kijken
Met elke stap die je zet verandert de wereld. Met elke oogknipper. Wat daar bij komt is hoe vlug of langzaam je gaat en kijkt. Daarover schrijft Martin Reints in zijn nieuwe bundel Wildcamera.
Kijken zonder te bewegen kan niet. Is een fictie van de schilderkunst, waar die beweging soms wel wordt gesuggereerd, maar toch meestal het omgekeerde gebeurt: de schilder schept een onbestaanbare, stilstaande wereld. Hallucinerend. Ik lees ‘Het langzame kijken van Peter B. van Houten‘, de schilder:
‘De snelle waarneming/ van de vlekken om hem heen:
in een afremmende trein, in een rijdende auto,/ in de keuken op weg naar de gang
en het trage kijken tussen de vlekken door:/ vanuit de rijdende auto naar een tankstation in de verte/ of naar de verkeerslichten of naar de richtingborden bij een kruispunt
terwijl je langs de keukentafel loopt naar een hand die een glas pakt
vanuit de steeds langzamer rijdende trein/ naar een schip op een rivier
bij iedere beweging de beslissing waarnaar te kijken/ en waarover na te denken, met ons apenbrein
dat een plan maakt:/ morgenochtend verderop rustig vijgen eten
nu in deze vlekkerige boom op de route snel/ een nest bouwen voor de nacht.’

11-02-17

05-06-2018
Examens 2018

11-11-13 Gevonden een filmpje uit 2007. Visuele autobiografie Portret Van Houten in het gemeentehuis te Dokkum. Les 15 februari


* Gastdocent Marcel Duran geeft uitleg aan studenten van De Foudgumse School


* Rein Pol over het werk van Peter B. van Houten (vanaf 10.45 minuten)

De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

crkbo