Nieuws

30-01-23

Transfiguratie

‘Transfiguratie’. Te zien tijdens de tentoonstelling Peter B. van Houten 80 jaar‘ in de Grote kerk te Leeuwarden op 3 zaterdagen 6, 20 en 27 mei van 13:00-16:00 uur. Welkom!

18-01-2023 Nieuwe lesgelden!  Zie lesgeld 2023-2024!

30 juni t/m 3 september Galerie Autrevue tentoonstelling   De Foudgumse School, werk van 3e, 4e, 5e jaar studenten, schilders van Vrij Atelier, (gast)docenten en oud-studenten in Galerie Autrevue, Woudsterweg 4, 8448 HA Heerenveen.

Vanaf 21 januari tentoonstelling Cees Booij 80 jaar in Museum Dokkum

Het prachtige kunstboek
Peter B. van Houten – 80 jaar is nu te koop

116 binnenpagina’s, full color. € 22,50 Je kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar: mail@defoudgumseschool.nl of rechtstreeks via Boekhandel vd Velde-Dokkum of Boekhandel Libris-Burgum. Verzend/administratiekosten € 6,50. ISBN 978 9 08 327680 9

31-12-2022
We verwelkomen in april 2023 als nieuwe gastdocent:
Douwe Elias, Franeker, schilderen

 

Het prachtige kunstboek
Peter B. van Houten – 80 jaar is nu te koop

 116 binnenpagina’s, full color. € 22,50 Je kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar: mail@defoudgumseschool.nl of rechtstreeks via Boekhandel vd Velde-Dokkum of Boekhandel Libris-Burgum. Verzend/administratiekosten € 6,50. ISBN 978 9 08 327680 9

 

29-11-2022
Klaas Werumeus Buning, Pietersbierum is op 67 jarige leeftijd op 29 november 2022 overleden. We gedenken een prettige gastdocent die vele leerzame masterclasses heeft
gegeven.

18-11-22
Enquête november 2022. Gemiddeld cijfer 8.2!
Uitslag enquete november 17 en 18 2022

 

Het prachtige kunstboek
Peter B. van Houten – 80 jaar is nu te koop

 116 binnenpagina’s, full color. € 22,50 Je kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar: mail@defoudgumseschool.nl of rechtstreeks via Boekhandel vd Velde-Dokkum of Boekhandel Libris-Burgum. Verzend/administratiekosten € 6,50. ISBN 978 9 08 327680 9

 

09-10-2022 Je kunt je opgeven voor een toelating/motivatiegesprek voor de opleiding aan De Foudgumse School. Instromen 2022-2023 of vanaf sept. 2023-2024. Maximaal 10 studenten, Individuele begeleiding. Belangstelling? Schrijf je in voor het toelating/motivatiegesprek!

Kennismaking met De Foudgumse School 
€ 400,- 10 lessen op zaterdag 9:30-12:00 uur. Geen toelatingseisen! Na de 10 lessen en na het toelating/motivatiegesprek wordt bekeken of je de vijfjarige opleiding wilt/kunt gaan volgen. De toelating/motivatiegesprekken starten binnenkort. Zie ook https://defoudgumseschool.nl/website/toelating-motivatiegesprek/

2022 De jaarlijkse tentoonstelling van De Foudgumse School in 2022 was in Museum De Schierstins te Veenwouden.

2023 De jaarlijkse tentoonstelling van De Foudgumse School is in 2023 in Galerie Autrevue te Heerenveen. Openingsdatum volgt nog.

12-03-2022
Vrij Atelier De Foudgumse School
Alleen voor afgestudeerde Masterstudenten en studenten Master-Plus!!
Op donderdag van 10:30-16:00 uur. Atelier open: 10:00-17:00 uur.
Vaste vakdocenten: Peter B. van Houten of Cees Booij.
lesgeld € 1.500,- per 30 lesdagen volgens rooster.

Affiche tentoonstelling Zoom in op De Foudgumse School in Museum Dokkum, tot 29 augustus 2021

Affiche tentoonstelling Zoom in op De Foudgumse School in Museum Dokkum, tot 29 augustus 2021

04-6-2021 Jaarboek 2021 is nog te koop voor  € 17,50. Wil je het boekje per post ontvangen?
Neem dan contact op via mail@defoudgumseschool.nl

 

Mapje met 5 kaarten van de tentoonstelling met werk van Peter B. van Houten ' Heiligen in Beweging' in Museum Vledder te Vledder. Vijf euro per stuk. Inclusief verzending zeven euro.

Mapje met 5 kaarten ‘Heiligen in Beweging’. Vijf euro per stuk. Inclusief verzending zeven euro.

06-07-20

10 jaar De Foudgumse School in de Leeuwarder Courant van 6 juli 2020

10 jaar De Foudgumse School in weekblad Actief!

 

De Foudgumse School staat geregistreerd in het CRKBO 
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

crkbo