10 jaar De Foudgumse School in de Leeuwarder Courant van 6 juli 2020!

 10 jaar De Foudgumse School in weekblad Actief!

In verband met corona start De Foudgumse School in september met nog kleinere klassen (8 of 9 studenten). Je kunt je niet meer inschrijven voor een toelating/motivatiegesprek voor schooljaar 2020-2021.

Als de richtlijnen van het RIVM of GGD Fryslân in verband met Covid 19 veranderen dan volgt een aangepast programma. Bijvoorbeeld door het uitstellen van de lessen, doormiddel van videobellen of lessen om de veertien dagen met nog minder studenten. Uitgevallen lessen worden later ingehaald.
Bij corona gerelateerde klachten blijf je natuurlijk thuis. Wel ontvang je via de klassen-app. het huiswerk.

Zomeracademie 2020 met gastdocent Marcel Duran

10 jaar De Foudgumse School 2010-2020

10 jaar De Foudgumse School 2010-2020

Je kunt je weer opgeven voor 2020-2021 Aanmelding toelating/motivatiegesprek

16-06-20
Voor de periode tussen 16 juni en 25 juli hebben studenten uit het afgelopen jaar zich kunnen inschrijven voor een een aantal ‘mooi weer’ lessen.

1-06-2020
De jubileumtentoonstellingen van De Foudgumse School 2010-2020 zijn opengesteld in Museum Dokkum en Museum ‘t Fiskerhúske. Voor adressen zie tentoonstellingen.

De Foudgumse School
Vanaf 2010 De vakopleiding voor studenten beeldende kunst!

“Een wijde blik verruimt het denken”
De Foudgumse School al 10 jaar een luisterrijke plek waar schilderstudenten les krijgen van gepassioneerde docenten.
Ik ben blij en dankbaar, dat ik gedurende 6 jaar de groei van deze bijzondere school heb mogen meemaken.
Kunstfilosofie, kunstgeschiedenis en gesprekken over de toekomst van kunst, schildertechnieken, materialenonderzoek en een persoonlijke begeleiding, al deze aspecten hebben ertoe bijgedragen dat ik mijn blik hebben kunnen verruimen.
Ik heb leren schilderen door beter te kijken.
Yteke van der Wal, A. (februari 2020)

Klaas Klazema, 2019

Klaas Klazema, 2019

Jubileumuitgave De Foudgumse School 2010-2020 is klaar! Samengesteld en bewerkt door Melda Wibawa-Leeuwarden. Ontwerp Britt Möricke-Den Haag. Uitgegeven door De Foudgumse School-Foudgum.
Drukkerij !mpressed-Pijnacker.

Vanaf nu leverbaar! Bestellen: mail@defoudgumseschool.nl

De Foudgumse School richt zich op vakstudenten die de figuratieve schildertechnieken volledig willen beheersen, om aldus overtuigend en krachtig werk te kunnen maken.
Centraal in de opleiding staat het aanscherpen en verfijnen van het waarnemend vermogen.

Onderwerp, compositie, perspectief, kleur, anatomie en materiaalgebruik. Waar het om gaat is het waarnemend vermogen te vertalen naar beeldend vermogen.

De student kiest vanuit zijn persoonlijke visie een eigen onderwerp, kleurpalet en techniek.

Docent Peter B. van Houten en gerenommeerde gastdocenten uit binnen- en buitenland geven les met op de historie gebaseerde nieuwe benadering van oude technieken.

Zodra het mogelijk is wordt er in de grote tuin van De Foudgumse School of in de wijde omtrek rondom het pittoreske dorpje Foudgum plein-air geschilderd.

Van de vakstudenten wordt al een zekere kennis en bekwaamheid verwacht en uiteraard de nodige gedrevenheid. Ieder kan een individuele begeleiding en een persoonlijke benadering verwachten.

Het beste resultaat wordt bereikt na een volledige studie van 5 jaar.

Driejarige basisopleiding 1e, 2e, 3e jaar. Zie inschrijfformulier toelating/motivatiegesprek

Tweejarige Masteropleiding 4e, 5e jaar

MasterPlus 6e jaar.

Voor de opleiding, 30 lesdagen per jaar (10:00-17:00 uur), kun je je nu aanmelden voor 2020-2021. Zie inschrijfformulier toelating/motivatiegesprek
Als de richtlijnen van het RIVM in verband met Covid 19 veranderen dan volgt een aangepast programma. Bijvoorbeeld doormiddel van video bellen, of lessen in een nog kleinere groep om de 14 dagen. Zonder tegenbericht starten we in september wekelijks met de lessen met maximaal 10 studenten.

Kennismaking met De Foudgumse School op 10 zaterdagen 9:30-12:00 uur.

Ook geven:
Hetty Combs
Melda Wibawa
Jia Bei Lei schilderlessen als voorbereiding op de toelating/motivatiegesprekken van De Foudgumse School.

Werk van de docent en gastdocenten

Enquête De Foudgumse School heeft op de enquête ingevuld door 90% van de studenten een waarderingscijfer gekregen van 8.3! De Foudgumse School is een initiatief van beeldend kunstenaar Peter B. van Houten en Dinie Goedhart.

Je kunt je inschrijven voor een toelating/motivatiegesprek voor studiejaar 2019-2020. Er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.
Zie het aanmeldingsformulier.

29-03-2019

Jaarboek De Foudgumse School 2019. Samengesteld en bewerkt door Melda Wibawa-Leeuwarden. Ontwerp Britt Möricke-Den Haag. Uitgegeven door De Foudgumse School-Foudgum. Drukkerij !mpressed-Pijnacker.
€ 17,50 (voor studenten en oud-studenten), niet studenten € 20,- excl. € 3,50 verzendkosten. Bestellen: mail@defoudgumseschool.nl

De Foudgumse School staat geregistreerd in het CRKBO register
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en is daardoor
vrijgesteld van BTW!

Uitslag Enquête 2019 website

crkbo

In de buurt overnachten?
www.pietpaaltjenspastorie.nl
www.campingdeterp.nl
www.pastorie-waaxens.nl