Lesgeld

Opleiding 2023-2024
De Foudgumse School, kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst

Voor 2024-2025: zie 2023-2024.

1e, 2e en 3e jaar € 2.095,- per jaar.
Incl. kunstfilosofie (1 uur per 14 dagen)
30 lesdagen vanaf september van 10.00 -17.00 uur.
Lunchpauze 12.30-13.30 uur.

Kleine klassen maximaal 10 personen!
De lesdag voor het volgende studiejaar is voor 1 april bekend.
Gratis koffie/thee!

Masteropleiding € 2.095,- per jaar.
30 lesdagen vanaf september van 10.00 -17.00 uur.
Lunchpauze 12.30-13.30 uur.

Vrij Atelier De Foudgumse School € 1.595,- per jaar.
Op donderdag en alleen voor afgestudeerde masters!
30 lesdagen volgens rooster vanaf september van 10.30 -16.00 uur.
De vaste docenten Peter B. van Houten of Cees Booij zijn aanwezig 10:30-16:00 uur met uitzondering van de lunchpauze. Het atelier is van 10:00-16:30 uur open.

De Foudgumse School heeft kleine verticale klassen met maximaal 10 studenten, zodat de individuele aandacht gewaarborgd blijft.

Materiaal
Het lesgeld is exclusief materiaal en boeken, inclusief koffie/thee.
Voor de inzet van modellen is geen extra vergoeding verschuldigd.

Inschrijving toelating/motivatiegesprek € 75,-. Zie: toelating

Kennismaking met De Foudgumse School 
€ 395,- 10 lessen op zaterdag 9:30-12:00 uur. Geen toelatingseisen! Na de 10 lessen en na het toelating/motivatiegesprek wordt bekeken of je de opleiding aan De Foudgumse School wilt/kunt gaan volgen. Je kunt je weer inschrijven 2023-2024.

De Foudgumse School staat geregistreerd in het register van het CRKBO 
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en is daardoor vrijgesteld van B.T.W.