Nieuws

10-04-17
Je kunt je weer inschrijven voor een vrijblijvend toelating/motivatiegesprek!
Zie inschrijfformulier toelating/motivatiegesprek.

07-04-2018
Download flyer Zomeracademie De Foudgumse School
DFS-Zomeracademie2018-WEB
Opgeven voor 20 april!

06-04-18

04-04-18

Jia Bei Le, oud-student MasterPlus

20-03-18
Download flyer Zomeracademie De Foudgumse School
DFS-Zomeracademie2018-WEB
Opgeven voor 20 april!

Zomeracademie De Foudgumse School met Niels Smits van Burgst (Rotterdam), Julio Diaz Rubio (Spanje) en Jorge Oraison

Zomeracademie De Foudgumse School

13-03-18
Agenda toegevoegd en website bijgewerkt.

11-03-2018
In 2019 exposeert De Foudgumse School in Galerie Peter Leen XL, Breukelen!

10-03-2018
De website is verder uitgebreid met werk van docenten en studenten.

26-02-18
De website is bijgewerkt met nieuw werk van studenten.

Uitreiking getuigschriften aan Jia Bei Le, Liesbeth Veenhof, Alette de Groot, Denise Visser, Marjan de Jonge, Aukje Tiesinga, Melda Wibawa, Wya Geerligs, Yvonne Prinsen en Marijke Snoek konden niet aanwezig zijn.

Uitreiking getuigschriften aan Jia Bei Le, Liesbeth Veenhof, Alette de Groot, Denise Visser, Marjan de Jonge, Aukje Tiesinga en Melda Wibawa. Muzikale medewerking door leerlingen van Flauto Nuovo. Links: Drs Ihno Dragt en Cees Booij

2017. Tentoonstelling werk 3e, 4e, 5e jaar studenten, afgestudeerde Masterstudenten (6e jaar) en docenten van De Foudgumse School in Museum MøhlmannAppingedam, onafhankelijk museum voor kunst die wat voorstelt.

Wim Noordhoek schreef over de bundel gedichten door Martin Reints:
Het langzame kijken
Met elke stap die je zet verandert de wereld. Met elke oogknipper. Wat daar bij komt is hoe vlug of langzaam je gaat en kijkt. Daarover schrijft Martin Reints in zijn nieuwe bundel Wildcamera.
Kijken zonder te bewegen kan niet. Is een fictie van de schilderkunst, waar die beweging soms wel wordt gesuggereerd, maar toch meestal het omgekeerde gebeurt: de schilder schept een onbestaanbare, stilstaande wereld. Hallucinerend. Ik lees ‘Het langzame kijken van Peter B. van Houten‘, de schilder:
‘De snelle waarneming/ van de vlekken om hem heen:
in een afremmende trein, in een rijdende auto,/ in de keuken op weg naar de gang
en het trage kijken tussen de vlekken door:/ vanuit de rijdende auto naar een tankstation in de verte/ of naar de verkeerslichten of naar de richtingborden bij een kruispunt
terwijl je langs de keukentafel loopt naar een hand die een glas pakt
vanuit de steeds langzamer rijdende trein/ naar een schip op een rivier
bij iedere beweging de beslissing waarnaar te kijken/ en waarover na te denken, met ons apenbrein
dat een plan maakt:/ morgenochtend verderop rustig vijgen eten
nu in deze vlekkerige boom op de route snel/ een nest bouwen voor de nacht.’

 

11-02-17

 

05-06-2018
Examens 2018

11-11-13 Gevonden een filmpje uit 2007. Visuele autobiografie Portret Van Houten in het gemeentehuis te Dokkum. Les 15 februari

 


* Gastdocent Marcel Duran geeft uitleg aan studenten van De Foudgumse School


* Rein Pol over het werk van Peter B. van Houten (vanaf 10.45 minuten)

De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

crkbo