Afgestudeerd Master (5 jaar) en MasterPlus (6 jaar)

 

MastersPlus 2017

 

Liesbeth Veenhof  

Yvonne Prinsen 

Jia Bei Le

Masters De Foudgumse School 2017

Masters met de MasterPlusopleiding van De Foudgumse School:
Liesbeth Veenhof (2017)
Jia Bei Le*  (2017)
Yvonne Prinsen (2017)

Masters De Foudgumse School  (5-jarige Masteropleiding):
Wya Geerligs (2017)
Denise Visser (2017)
Alette de Groot * (2017)

Liesbeth Veenhof (2016)
Yvonne Prinsen(2016)
Jia Bei Le* (2015)

* Afgerond met uitzondering van kunstfilosofie