Opleiding

Prof. dr. Pieter Adriaans over zijn boek 'Schilderen voor het brein'

Prof. dr. Pieter Adriaans in gesprek met Peter B. van Houten

 

Psssst, Yvonne Prinsen

Psssst, Yvonne Prinsen

 

JiaBei Le

JiaBei Le

 

Hoe schilder je de weerspiegeling van een boot op het water?

  • Hoe schilder je de plooien in iemands jas als hij zit?
  • Hoe schilder je de rug van iemand die bukt?
  • Hoe schilder je een krachtig portret?
  • Hoe schilder je zeggingskracht?

 

Studie: oren. Schetsen van Wya Geerligs (2e jaar)

Studie: oren. Schetsen van Wya Geerligs (2e jaar)

Techniek: daar begint het mee.
De Foudgumse School biedt een driejarige opleiding en een tweejarige master voor vakstudenten beeldende kunst:

1e jaar
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur

2e jaar
Op grond van de resultaten in het 1e jaar worden studenten tot het 2e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet.

2e jaar
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

3e jaar
Op grond van de resultaten in het 2e jaar worden studenten tot het 3e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet. In november / december van het 3e schooljaar krijgt de student een examenadvies.

1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

Geslaagd voor de driejarige opleiding aan De Foudgumse School 2013: JiaBei Le, Ann van der Marel, Henk Kremer, Karin van Beugen en Julia van Bohemen.

Geslaagd voor de driejarige opleiding aan De Foudgumse School 2013: JiaBei Le, Ann van der Marel, Henk Kremer, Karin van Beugen en Julia van Bohemen.

Master
De complete opleiding duurt vijf jaar. Drie jaar en, na het 1e examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een masterclass van twee jaar. Als de student de driejarige opleiding met goed gevolg heeft afgesloten kan de student zich inschrijven voor de tweejarige Master.
Op grond van de resultaten in het 5e jaar van de opleiding (2e jaar Master) wordt in november / december door een commissie bestaande uit de docent en gastdocenten bekeken of de student in aanmerking komt voor het De Foudgumse School Master-examen.

Master
Twee jaar 1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen, 10.00 – 17.00 uur.
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

JiaBei Le (Master 1e jaar) aan het werk Rechts Peter B. Van Houten

JiaBei Le (Master 1e jaar) aan het werk
Rechts Peter B. Van Houten

De Foudgumse School.
Van september -december 2013 is de eerste eindexamententoonsteling in museum Het Admiraliteitshuis te Dokkum.
In 2014 is de tentoonstelling in Galerie Lauswolt, Olterterp.
In 2015 is de tentoonstelling in Galerie Peter Leen XL, Breukelen.

In 2013 verscheen de eerste publicatie met werk van studenten van De Foudgumse School. Dit boekje is voor 12,45 excl. verzendkosten te bestellen via mail@defoudgumseschool.nl

Thuisstudie
Gemiddeld 2 tot 3 dagen per week

Toelating
Van de vakstudenten wordt al een zekere bekwaamheid en kennis van zaken verwacht en uiteraard de nodige gedrevenheid.
Maximaal 10 studenten per groep zodat iedere student individuele begeleiding en een persoonlijke benadering kan verwachten.

De kosten voor het toelatingsgesprek zijn € 50,-.
Vooraf over te maken op NL 96 RABO 0307850331 t.n.v. Peter van Houten, Foudgum

Lessen

  • Compositie / Techniek / Waarneming
  • Stilleven / Portret / Landschap
  • Kunstbeschouwing / kunstfilosofie / Werkbespreking / Anatomie en Model
  • Materiaalkennis

 

Werkbespreking bij gastdocent Sam Drukker

Werkbespreking bij gastdocent Sam Drukker

EXAMENEISEN

Kunstfilosofie
Kennis: Student heeft kennis van verschillende elementaire esthetische theorieën en hun verband met filosofische posities en hun ontwikkeling door de geschiedenis.

Vaardigheden: Student kan zijn eigen positie als kunstenaar en zijn werk (en dat van anderen) analyseren en duiden in termen van deze esthetische en filosofische posities.

Houding: Is bereid kritisch over eigen werk en dat van anderen te reflecteren en daar op basis van inhoudelijke argumenten, met respect voor de ander, een dialoog over aan te gaan.

Kunstgeschiedenis
Globale kennis van de kunstgeschiedenis.

Anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis
De student toont in zijn/haar werk kennis van anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis.

Examen
Het examen wordt afgenomen door de docent en twee gastdocenten. De student toont minimaal 8 werken die in overleg met de docent zijn uitgezocht. Aan het examen zijn kosten verbonden.

Studenten van De Foudgumse School die gezakt zijn voor de driejarige opleiding kunnen zich éénmaal opnieuw inschrijven voor het derde schooljaar en opnieuw examen afleggen.

Examententoonstelling
Van studenten die met goed gevolg de driejarige opleiding hebben afgesloten wordt door de docent en twee gastdocenten werk uitgezocht voor de examententoonstelling.

Master
Studenten die met goed gevolg het examen van de driejarige opleiding hebben afgelegd kunnen zich voor 1 juli inschrijven voor de tweejarige Master.
De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk.
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Maximaal 10 studenten!

 

Brochure De Foudgumse School 2014 – 2015

(deze PDF is het beste te bekijken op een desktop computer)

 

Meer informatie?
E-mail
of telefoon: 0519-296219

Geen lessen in de schoolvakanties!
Zie ook de richtlijnen van het ministerie van O.C.W. en het rooster.