Opleiding

Geslaagd voor de driejarige basisopleiding Jan Anne vd Laan, Denise Visser, Nienke vd Berg, Sjoerd Jousma, Wya Geerligs. Jia Bei Le slaagde voor de vijfjarige Master opleiding.

Geslaagd voor de driejarige basisopleiding Jan Anne vd Laan, Denise Visser, Nienke vd Berg, Sjoerd Jousma, Wya Geerligs. Jia Bei Le slaagde voor de vijfjarige Master opleiding.

Hoe schilder je de weerspiegeling van een boot op het water?

  • Hoe schilder je de plooien in iemands jas als hij zit?
  • Hoe schilder je de rug van iemand die bukt?
  • Hoe schilder je een krachtig portret?
  • Hoe schilder je zeggingskracht?
Dinie Goedhart tijdens de opening in Galerie Lauswolt

2014 Dinie Goedhart tijdens de opening in Galerie Lauswolt

Techniek: daar begint het mee.

De Foudgumse School biedt een vooropleiding gevolgd door de vijfjarige opleiding aan. De driejarige basisopleiding en de tweejarige Master voor vakstudenten beeldende kunst.

Vooropleiding gedurende 1 of 2 jaar.
Op grond van de resultaten in de vooropleiding wordt (in maart) bekeken of de student geschikt is om de vijfjarige opleiding te gaan volgen.
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur

1e jaar
Op grond van de resultaten van het motivering/toelatingsgesprek of de vooropleiding, kan de student tot het 1e jaar worden toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet.
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur

2e jaar
Op grond van de resultaten in het 1e jaar wordt de student tot het 2e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet.
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

3e jaar
Op grond van de resultaten in het 2e jaar wordt de student tot het 3e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet. In november / december van het 3e schooljaar krijgt de student een examenadvies.

1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

 

JiaBei Le

2013 JiaBei Le

Master
Na een eventuele vooropleiding duurt de complete opleiding aan De Foudgumse School vijf jaar. Drie jaar en, na het 1e examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een masterclass van twee jaar. Als de student de driejarige opleiding met goed gevolg heeft afgesloten kan de student zich inschrijven voor de tweejarige Master.
Op grond van de resultaten in het 5e jaar van de opleiding (2e jaar Master) wordt in november / december door een commissie bestaande uit de docent en gastdocenten bekeken of de student in aanmerking komt voor het Foudgumse School Master-examen.

Master
Twee jaar 1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen, 10.00 – 17.00 uur.
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

JiaBei Le (Master 1e jaar) aan het werk Rechts Peter B. Van Houten

JiaBei Le (Master 1e jaar) aan het werk
Rechts Peter B. Van Houten

Extra coaching na de opleiding door Peter B. van Houten
Volgens afspraak 2 uur € 200,-.
Duo (2 oudstudenten) coaching 2 uur € 300,-
Opgave: mail@defoudgumseschool.nl
Vooraf over te maken op NL96RABO0307850331 t.n.v. Peter van Houten, Foudgum

Jia Bei Le, 2015, Emmakade in Leeuwarden, 80 x 60, olieverf op doek

Jia Bei Le, 2015, Emmakade in Leeuwarden, 80 x 60, olieverf op doek

De Foudgumse School
De 1e tentoonstelling (2013) met werk van studenten, docent en gastdocenten Museum het Admiraliteitshuis, Dokkum.

De 2e tentoonstelling (2014) met werk van studenten, docent en gastdocenten Galerie Lauswolt, Olterterp.

Opening van de 3e tentoonstelling 28 juni 2015 met werk van studenten, docent- en gastdocenten Galerie Peter Leen XL, Breukelen.

In 2013 verscheen de eerste publicatie met werk van studenten van De Foudgumse School.

In juni 2014 verscheen de 2e publicatie met werk van studenten, docent en gastdocenten vervaardigd door de PR commissie van De Foudgumse School. Het 90 pagina’s, full color ontwerp Sjoerd Jousma is uitverkocht.

image

Door werkzaamheden te verrichten voor de PR commissie raakt de student bedreven in het verzorgen van zijn / haar eigen PR.

In 2014 bestond de PR commissie uit:  Julia van Bohemen, Sjoerd Jousma, Wilma Lanser, Anneke van der Werff en Rens Hoekstra.

In 2015 bestond de commissie uit: Jan Anne van Der Laan, Yteke van Der Wal, Denise Visser, José Geertzen, Yvonne Prinsen, Ineke Borg. Overzicht 2015 is te bestellen bij: yprinsen@planet.nl

In 2016 bestaat de commissie uit: Yvonne Prinsen, Sjoerd Jousma en Alette de Groot. Overzicht 2016 is van af juni 2016 te bestellen bij: yprinsen@planet.nl

Thuisstudie
Gemiddeld 2 tot 3 dagen per week

Toelating
Van de vakstudenten wordt al een zekere bekwaamheid en kennis van zaken verwacht en uiteraard de nodige gedrevenheid.
Maximaal 10 studenten per groep zodat iedere student individuele begeleiding en een persoonlijke benadering kan verwachten.

De kosten voor het toelatingsgesprek zijn € 75,-.
Vooraf over te maken op NL96RABO0307850331 t.n.v. Peter van Houten, Foudgum

Lessen

  • Compositie / Techniek / Waarneming
  • Stilleven / Portret / Landschap
  • Kunstbeschouwing / kunstfilosofie / Werkbespreking / Anatomie en Model
  • Materiaalkennis
  • 3e jaar verzorgen eigen PR.

 

EXAMENEISEN

Kunstfilosofie
Kennis: Student heeft kennis van verschillende elementaire esthetische theorieën en hun verband met filosofische posities en hun ontwikkeling door de geschiedenis.

Vaardigheden: Student kan zijn eigen positie als kunstenaar en zijn werk (en dat van anderen) analyseren en duiden in termen van deze esthetische en filosofische posities. In het derde jaar, voor 1 mei, levert de student een A4 kunstfilosofie in. Dit essay wordt beoordeeld door vakfilosoof van De Foudgumse School Prof. dr. Pieter Adriaans.

Houding: Is bereid kritisch over eigen werk en dat van anderen te reflecteren en daar op basis van inhoudelijke argumenten, met respect voor de ander, een dialoog over aan te gaan.

Kunstgeschiedenis
Globale kennis van de kunstgeschiedenis.

Anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis
De student toont in zijn/haar werk kennis van anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis.

Examen
Het examen wordt afgenomen door de docent en twee gastdocenten. De student toont minimaal 8 werken die in overleg met de docent zijn uitgezocht. Aan het examen zijn kosten verbonden.

Studenten van De Foudgumse School die gezakt zijn voor de driejarige opleiding kunnen zich éénmaal opnieuw inschrijven voor het derde schooljaar en opnieuw examen afleggen.

Examententoonstelling
Van studenten die met goed gevolg de driejarige opleiding hebben afgesloten wordt door de docent en twee gastdocenten werk uitgezocht voor de examententoonstelling.

Master
Studenten die met goed gevolg het examen van de driejarige opleiding hebben afgelegd kunnen toegelaten worden voor de tweejarige Master.
De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk.
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

De Foudgumse School hanteert een verticale groepsopbouw met maximaal 10 studenten per klas.

Brochure De Foudgumse School 2015 – 2016 > (in bewerking)
(deze PDF is het beste te bekijken op een desktop computer)

Meer informatie?
E-mail
of telefoon: 0519-296219

Geen lessen in de schoolvakanties!
Zie ook de richtlijnen van het ministerie van O.C.W. en het rooster.