Opleiding

Geslaagd voor de driejarige basisopleiding Jan Anne vd Laan, Denise Visser, Nienke vd Berg, Sjoerd Jousma, Wya Geerligs. Jia Bei Le slaagde voor de vijfjarige Master opleiding.

Geslaagd voor de driejarige basisopleiding Jan Anne vd Laan, Denise Visser, Nienke vd Berg, Sjoerd Jousma, Wya Geerligs. Jia Bei Le slaagde voor de vijfjarige Master opleiding.

Hoe schilder je de weerspiegeling van een boot op het water?

  • Hoe schilder je de plooien in iemands jas als hij zit?
  • Hoe schilder je de rug van iemand die bukt?
  • Hoe schilder je een krachtig portret?
  • Hoe schilder je zeggingskracht?

Techniek: daar begint het mee.

De Foudgumse School biedt een vooropleiding gevolgd door de vijfjarige opleiding aan. De driejarige basisopleiding en de tweejarige Master voor vakstudenten beeldende kunst.

Vooropleiding gedurende 1 of 2 jaar.
Op grond van de resultaten in de vooropleiding wordt (in maart) bekeken of de student geschikt is om de vijfjarige opleiding te gaan volgen.
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur

Basisopleiding 1e jaar
Op grond van de resultaten van het motivering/toelatingsgesprek of de vooropleiding, kan de student tot het 1e jaar worden toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet.
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur

Basisopleiding 2e jaar
Op grond van de resultaten in het 1e jaar wordt de student tot het 2e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet.
1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

Basisopleiding 3e jaar
Op grond van de resultaten in het 2e jaar wordt de student tot het 3e jaar toegelaten. Wanneer de resultaten onvoldoende zijn kan de studie, in ieder geval aan De Foudgumse School, niet worden voortgezet. In december en in maart van het 3e schooljaar krijgt de student een examenadvies.

1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen
Vanaf september 10.00 – 17.00 uur
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

Master

Na een eventuele vooropleiding duurt de complete opleiding aan De Foudgumse School vijf jaar. Drie jaar Basisopleiding en, na het 1e examen met goed gevolg te hebben afgelegd, kun je toestemming krijgen om de masterclass van twee jaar te volgen. Als de student de driejarige opleiding met goed gevolg en met advies voor de Master heeft afgesloten, kan de student zich inschrijven voor de tweejarige Masteropleiding.
Op grond van de resultaten in het 5e jaar van de opleiding (2e jaar Master) wordt in november / december door een commissie bestaande uit de docent en gastdocenten bekeken of de student in aanmerking komt voor het Foudgumse School Master-examen na het 5e jaar.

Master
Twee jaar 1 dag per week 30 dagen* = 60 dagdelen, 10.00 – 17.00 uur.
Lunchpauze 12.30 -13.30 uur.

Extra coaching na de opleiding door Peter B. van Houten
Op afspraak gedurende 2 uur € 200,-.
Duo (2 oudstudenten) coaching 2 uur € 300,-.
Per dag 10:00-17:00 uur € 600,-.
Opgave: mail@defoudgumseschool.nl
Vooraf over te maken op NL96RABO0307850331 t.n.v. Peter van Houten, Foudgum

Individuele coaching door Peter B. van Houten

Individuele coaching door Peter B. van Houten

Thuisstudie
Gemiddeld 2 tot 3 dagen per week

Toelating
Van de vakstudenten wordt al een zekere bekwaamheid en kennis van zaken verwacht en uiteraard de nodige gedrevenheid.
Maximaal 10 studenten per groep zodat iedere student individuele begeleiding en een persoonlijke benadering kan verwachten.

De kosten voor het toelatingsgesprek (ongeveer 45 minuten) zijn € 75,-.
Vooraf over te maken op NL96RABO0307850331 t.n.v. Peter van Houten, Foudgum

Lessen

  • Compositie / Techniek / Waarneming
  • Stilleven / Portret / Landschap
  • Kunstbeschouwing / kunstfilosofie / Werkbespreking / Anatomie en Model
  • Materiaalkennis
  • 3e jaar verzorgen eigen PR.

 

EXAMENEISEN

Kunstfilosofie
Kennis: Student heeft kennis van verschillende elementaire esthetische theorieën en hun verband met filosofische posities en hun ontwikkeling door de geschiedenis.

Vaardigheden: Student kan zijn eigen positie als kunstenaar en zijn werk (en dat van anderen) analyseren en duiden in termen van deze esthetische en filosofische posities. In het derde jaar, voor 1 mei, levert de student een A4 kunstfilosofie in. Dit essay wordt beoordeeld door vakfilosoof van De Foudgumse School Prof. dr. Pieter Adriaans.

Houding: Is bereid kritisch over eigen werk en dat van anderen te reflecteren en daar op basis van inhoudelijke argumenten, met respect voor de ander, een dialoog over aan te gaan.

Kunstgeschiedenis
Globale kennis van de kunstgeschiedenis.

Anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis
De student toont in zijn/haar werk kennis van anatomie, perspectief, compositie, vorm, kleur, toon en materiaalkennis.

Examen
Het examen wordt afgenomen door de docent Peter B. van Houten, Dinie Goedhart en drie gastdocenten. De student toont minimaal 8 werken die in overleg met de docent zijn uitgezocht. Aan het examen zijn kosten verbonden. Voor 2016 is dit € 75,-. Te voldoen 14 dagen voor het examen.

Studenten van De Foudgumse School die gezakt zijn voor de driejarige opleiding kunnen zich éénmaal opnieuw inschrijven voor het derde schooljaar en opnieuw examen afleggen.

Examententoonstelling
Van studenten die met goed gevolg de driejarige opleiding hebben afgesloten wordt door de docent en twee gastdocenten werk uitgezocht voor de examententoonstelling.

Master
Studenten die met goed gevolg het examen van de driejarige opleiding hebben afgelegd kunnen toegelaten worden voor de tweejarige Master.
De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk.
(Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

De Foudgumse School hanteert een verticale groepsopbouw met maximaal 10 studenten per klas.

 

Meer informatie?
E-mail
of telefoon: 0519-296219

Geen lessen in de schoolvakanties!
Zie ook de richtlijnen van het ministerie van O.C.W. en het rooster.