Aanmeldingsformulier

Wil je een toelating/motivatiegesprek? Vul dan het onderstaande formulier in. Je toont tijdens dit gesprek tien werken waarvan ten hoogste 5 foto’s. De kosten voor het toelating/motivatiegesprek € 75,- zijn overgemaakt op NL 96 RABO 0307 8503 31 t.n.v. Peter B. van Houten-Foudgum.

Tijdens masterclass Cees Booij 28-09-2017

Masterclass Cees Booij

De afspraak voor het toelating/motivatiegesprek wordt binnen veertien dagen in overleg met de aspirant-student gemaakt.
De uitslag van het toelating/motivatiegesprek wordt binnen een week per e-mail bekend gemaakt.
De student staat ingeschreven na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en na ontvangst van het lesgeld voor de vooropleiding of het eerste jaar.

 

Het formulier wordt alleen verstuurd als alle gegevens zijn ingevuld anders ontvang je automatisch een foutmelding. Mocht onverhoopt het formulier niet verstuurd kunnen worden dan kun je de gegevens mailen naar: mail@defoudgumseschool.nl

 

Voor toelating / motivatiegesprek De Foudgumse School

Uw naam *

Uw email *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

MV

Telefoonnummer *

Mobiel nummer

 

of:

Aanmeldingsformulier motivatiegesprek De Foudgumse School

Uitprinten, ondertekenen en opsturen naar:

De Foudgumse School
Kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst
Kolkreed 1
9154 AS Foudgum
Telefoon: 0519-296219
klik op E-mail

Zie ook de Algemene voorwaarden

20131219-184847.jpg

 

De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk.

crkbo