Aanmeldingsformulier

Masterclass Cees Booij 'Schilderen van zwarte kleding', Aukje de Haan

Aukje de Haan, 20-10-2017

 

De afspraak voor het toelating/motivatiegesprek wordt binnen veertien dagen in overleg met de aspirant-student gemaakt.
De uitslag van het toelating/motivatiegesprek wordt direct of binnen een week
per e-mail bekend gemaakt.

 

De aspirant-student toont tijdens dit gesprek tien werken waarvan ten hoogste 5 foto’s.
De kosten voor het toelating/motivatiegesprek € 75,- zijn overgemaakt
op NL 96 RABO 0307 8503 31 t.n.v. Peter B. van Houten-Foudgum.

 

De student staat ingeschreven na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en na ontvangst van het lesgeld het eerste jaar.

 

Het formulier wordt alleen verstuurd als alle gegevens zijn ingevuld anders ontvang je automatisch een foutmelding. Mocht onverhoopt het formulier niet verstuurd kunnen worden dan kun je de gegevens mailen naar: mail@defoudgumseschool.nl

 

Voor toelating / motivatiegesprek De Foudgumse School

Uw naam *

Uw email *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

MV

Telefoonnummer *

Mobiel nummer

 

of:

 

Aanmeldingsformulier motivatiegesprek De Foudgumse School

 

Uitprinten, ondertekenen en opsturen naar:

 

De Foudgumse School
Kleinste en noordelijkste academie voor de nieuwe schilderkunst
Kolkreed 1

9154 AS Foudgum
Telefoon: 0519-296219
klik op E-mail

Zie ook de Algemene voorwaarden

20131219-184847.jpg

 

De Foudgumse School heeft het CRKBO keurmerk.

crkbo